mars 2012

Ge oss arbetsro!

Det har har ryktats en tid “att man nere på stan” arbetar på att förbereda omvandlingen av Lunds universitet till en stiftelse. Det skulle vara väl i linje med det fingrande och experimenterande som präglat svensk politik för forskning och högre utbildning sedan 1990-talets början. Vetenskapsrådet har sammanställt en katalog över Reformer inom forskning och forskarutbildning 1990-2007 bland vilka jag … Läs mer

Uncategorized 1

Dödsbringande statsreligion

Den akademiska kulturen är stadd i förändring, i viktiga avseenden till det sämre. Att nostalgiskt blicka tillbaka till en tid när forskningen var fri är poänglöst. Den tiden – före 1970-talet – var knappast någon idyll och präglades av orättvisor och slöseri med mänskliga resurser, symptomatiska för forna tiders akademiska elitism och nepotism. Frågan är snarare vilka nya problem som … Läs mer

Uncategorized 7

Iranska presidentvalet

Universitetsstyrelsens beredningsgrupp har nu tagit fram en lista på fyra godkända kandidater till prorektors-posten bland vilka universitetskollegiet uppmanas att välja den nya små-ayatollan – rektors ställföreträdare. I en skrivelse till samtliga ledamöter i universitetskollegiet meddelas att ”Beredningsgruppen har i enighet uttolkat” vad som krävs av kandidaten till posten som prorektor:  ”Kandidaten ska ha sin huvudsakliga förankring i utbildning” och ”komplettera rektors … Läs mer

Uncategorized 1