maj 2011

I väntan på Margot

Eskil Fagerström hann före. I en krönika i Sydsvenskan skriver han idag om hur två seniora universitetstjänstemän från Universitetshusets tak står och spanar söderut i väntan på frälsaren….  Jag har själv gått och sugit på rubriken en tid. Lanseringen av Margot Wallström som nästa ordförande för Lunds Universitets styrelse och de förhoppningar som uttryckts kring hennes ankomst ger ju omedelbara … Läs mer

Uncategorized 1

Ebberöds bank öppnar filial vid Lunds Universitet

I protokollet från universitetsstyrelsen sammanträde den 15 april i vår kan man läsa att styrelsen beslutar – att forskningsbudgeten på universitetsgemensam nivå kan underbalanseras från 2012 med sammantaget 200 mnkr för nya åtgärder under en begränsad period på maximalt fyra år – att resursfördelningen avseende forskning därefter årligen ska vara i balans – att det genom underbalanseringen uppkomna negativa myndighetskapitalet … Läs mer

Uncategorized 7