Vanity Fair

Anfall är inte alltid bästa försvar. I sitt försvar av Rektor mot universitetsstyrelsens kritik på Rektors utsvävningar i dagens Sydsvenska, blandar vicerektor Sven Strömqvist (bort) korten ordentligt.

Det har hänt förut:

http://www.sydsvenskan.se/lund/lundaforskare-med-lattkopta-meriter/

Den gången trädde Rektor snabbt in till vicerektorns försvar. Pay back time.

Vicerektorns försvar för Rektors pengarullning är ännu ett utspel på Fåfängans marknad. Sven Strömqvist borde äta lunch med Linnea Jacobsson, Samhällsvetarkårens ordförande och ta intryck. Linnea Jacobsson skrev mycket bra om Rektors alltför stora pott  i LUM 7-2014.

Jag blir nog tvungen att vad det lider både göra en ordentlig genomgång av Rektors “strategiska satsningar” och att ta en seriös diskussion  om “medfinaniseringsproblematiken”. Denna är en (önskad och avsiktlig?) konsekvens av principen om full kostnadstäckning som drevs igenom av SUHF för några år sedan. Externt finansierade projekt skall fullt ut täcka sin del av lokalkostnader och universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader. Rektors bristande budgetdisciplin – eller för den delen vicerektorns försvar för densamma – har mycket lite att göra med denna problematik.

Principen om full kostnadstäckning har sina pedagogiska förtjänster och den avslöjar att vi har alldeles för höga lokalkostnader – och även alldeles för höga gemensamma kostnader. Marginaleffekterna är däremot orimliga. I synnerhet om man ser det från den externfinansierade forskarens synpunkt.

En del externa finansiärer, exempelvis Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), vill inte ge full kostnadstäckning eftersom man önskar att universiteten skall “kvalitetsprioritera” och använda befintliga resurser för administration etc. Om jag förstått det rätt. Jag tycker i och för sig att stiftelsen hanterar det hela lite fyrkantigt men jag förstår vad de är ute efter. Det är också en markering från stiftelsens sida att man anser att de indirekta kostnaderna är för höga. Ett nytt projekt orsakar sällan de kostnader som projektet debiteras för genom “principen för full kostnadstäckning”.  Men träd skall i allmänhet beskäras uppifrån. Inte från roten. Det finns utrymme för smidigare överenskommelser mellan exempelvis KAW och bidragsmottagarna/institutionerna (universitetsledningens inblandning tillför inget mervärde). Vi kan hantera dessa effekter på välskötta storinstitutioner och fakulteter med kvalitetskontroll och planering. Storinstitutionenerna tillkom väl bl a för att just skapa förutsättningarna för detta?

Ekonomi är att välja – för att citera titeln på Assar Lindbäcks memoarer. När vi får nya pengar som kräver medfinansiering i en eller annan form så skall vi fundera över prioriteringar:

– Vill vi ha pengarna? (svaret är nästan alltid JA)

– Pengarna – så länge de är kvalitetsgranskade – ger oss incitament att ompröva våra prioriteringar inom insitutionen. Det finns “dökött” i alla större organisationer. Med kunskap om verksamheten berör vi identifiera “pengar som inte gör nytta” och kontinuerligt omprioritera.

– Om dom som får externa pengar springer till Rektor och får medfinasiering leder detta bara till omfördelning, inte till verksamhetsöversyn.

Per Eriksson och Sven Strömqvist skall inte hantera dessa frågor. Det görs bättre av institutionerna och fakulteterna. Men då kan inte Rektor längre framstå som “alla goda gåvors givare” vilket antagligen går fåfängan förnär.

Rektor/universitetsledning skall arbeta med universitetsbudgeten i stort, inte med detaljbesluten. 10-20 miljoner om året är nog en lagom pott för Rektor att hantera strategiskt. Förutsatt att vi har en rektor med grundmurat förtroende ute i organisationen. Annars bör potten vara mycket mindre.

ps. Jag tror att det skulle vara ganska avslöjande med en kvalitetsgranskning av vad Rektor spenderat pengar på i år. Det kräver dock en del ansträngning och så skaffar man ju sig med nödvändighet ovänner bland Rektors vänner. Det kan vara obekvämt vilket antagligen avhåller de flesta. Ds

fafangans_marknad_35

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.