Kategoriarkiv: Uncategorized

Elit hit och dit – lite ödmjukhet skadar inte

Utbildningsminister Jan Björklund skrev i Dagens Nyheter den 30/8 om regeringens satsning på s k elitforskning i den kommande forsknings- propositionen. Min kommentar i form av en bloggpost här på Spegellandet har nu legat på min dator i nästan en vecka. Jag har tvekat att publicera eftersom mina tankar i ämnet skulle kunna uppfattas som gnälliga: –       Här aviserar högste … Läs mer

Uncategorized 4

Fel perspektiv

Diskussionen inom Lunds universitet om Rektors engagemang i Medicon Village beskrivs i måndagens Sydsvenska som en motsättning mellan å ena sidan ”en innovationsdriven universitetsledning som fångar chanser när de dyker upp. På andra sidan en stor och traditionstyngd organisation som vill vrida och vända på alla frågor innan beslut fattas”. Från min synpunkt sett är detta inte en korrekt beskrivning … Läs mer

Uncategorized 2

Obetald annonsplats

Påmindes av en kollega om existensen av en (annan) intressant Blogg: Lundaprofessorn.  Den har dock den stora bristen att här framförs analyser, åsikter och påståenden anonymt. Anonyma påståenden är antagligen lättare att nonchalera. Och de bidrar inte till ett öppet samtalsklimat där synpunkter ges och tas. Men jag kan ha fel. Kanske tillhör “Lundaprofessorn” de 40 % som enligt den … Läs mer

Uncategorized 3

Tur med vädret

Fick på fakultetens ledningsråd i tisdags ta del av preliminär information rörande 2013 års budget. Fakultetens tilldelning för grundutbildning minskar med 4,3 miljoner och fakultetsanslaget (forskning och forskarutbildning) minskas med 5 miljoner genom omfördelning till andra fakulteter. Siffrorna kan jämföras med ökningen av utgifterna centralt (”Rektor”) som förväntas uppgå till drygt 10 miljoner.  Mycket omfördelningar på gång. Vad gäller Biologi … Läs mer

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Tur med vädret

”Jag vaknade och så var den dagen förstörd”

-sa Ronny Eriksson, pessimistkonsult i skojeribranschen. Antagligen vaknade han i Piteå och inte i Lund men annars så kändes det ungefär så att slå upp Sydsvenskan på lördagsmorgonen och ta del av Cecila Nebels initierade genomgång av turerna kring universitetets engagemang i Medicon Village, Miljoner för tomma lokaler. Lunds Universitets ledning har sedan några år också en fot eller två i … Läs mer

Uncategorized 3

Ge oss arbetsro!

Det har har ryktats en tid “att man nere på stan” arbetar på att förbereda omvandlingen av Lunds universitet till en stiftelse. Det skulle vara väl i linje med det fingrande och experimenterande som präglat svensk politik för forskning och högre utbildning sedan 1990-talets början. Vetenskapsrådet har sammanställt en katalog över Reformer inom forskning och forskarutbildning 1990-2007 bland vilka jag … Läs mer

Uncategorized 1

Dödsbringande statsreligion

Den akademiska kulturen är stadd i förändring, i viktiga avseenden till det sämre. Att nostalgiskt blicka tillbaka till en tid när forskningen var fri är poänglöst. Den tiden – före 1970-talet – var knappast någon idyll och präglades av orättvisor och slöseri med mänskliga resurser, symptomatiska för forna tiders akademiska elitism och nepotism. Frågan är snarare vilka nya problem som … Läs mer

Uncategorized 7

Iranska presidentvalet

Universitetsstyrelsens beredningsgrupp har nu tagit fram en lista på fyra godkända kandidater till prorektors-posten bland vilka universitetskollegiet uppmanas att välja den nya små-ayatollan – rektors ställföreträdare. I en skrivelse till samtliga ledamöter i universitetskollegiet meddelas att ”Beredningsgruppen har i enighet uttolkat” vad som krävs av kandidaten till posten som prorektor:  ”Kandidaten ska ha sin huvudsakliga förankring i utbildning” och ”komplettera rektors … Läs mer

Uncategorized 1

Ovanligt många rätt

Med morgontidningen kommer då och då dessa tidningsliknande annonsbilagor, inte så sällan på teman som innovation, forskning och utbildning. Representanter för olika särintressen får vika ut sig utan någon närmare faktagranskning och självkritiken lyser med sin frånvaro: KTH, Svenskt näringsliv, Lunds Universitet, Vinnova, Region Skåne. Listan kan göras lång – myndigheter, företag och intresseorganisation i en salig blandning. Vem behöver … Läs mer

Uncategorized 2

I väntan på Margot

Eskil Fagerström hann före. I en krönika i Sydsvenskan skriver han idag om hur två seniora universitetstjänstemän från Universitetshusets tak står och spanar söderut i väntan på frälsaren….  Jag har själv gått och sugit på rubriken en tid. Lanseringen av Margot Wallström som nästa ordförande för Lunds Universitets styrelse och de förhoppningar som uttryckts kring hennes ankomst ger ju omedelbara … Läs mer

Uncategorized 1