november 2013

VR och forskningsfinansieringen

Biologiska institutionen vid Lunds Universitet är en av LUs större institutioner med nästan 300 anställda och en årlig omsättning på ca 280 miljoner. De externa anslagen för vår forskning har under en lång tid uppgått till i runda tal 100 miljoner per år. Med tanke på institutionens storlek förväntar jag mig att den genomsnittliga kvalitén på forskningen inte förändras drastiskt … Läs mer

Uncategorized 5