juni 2012

Fel perspektiv

Diskussionen inom Lunds universitet om Rektors engagemang i Medicon Village beskrivs i måndagens Sydsvenska som en motsättning mellan å ena sidan ”en innovationsdriven universitetsledning som fångar chanser när de dyker upp. På andra sidan en stor och traditionstyngd organisation som vill vrida och vända på alla frågor innan beslut fattas”. Från min synpunkt sett är detta inte en korrekt beskrivning … Läs mer

Uncategorized 2

Obetald annonsplats

Påmindes av en kollega om existensen av en (annan) intressant Blogg: Lundaprofessorn.  Den har dock den stora bristen att här framförs analyser, åsikter och påståenden anonymt. Anonyma påståenden är antagligen lättare att nonchalera. Och de bidrar inte till ett öppet samtalsklimat där synpunkter ges och tas. Men jag kan ha fel. Kanske tillhör “Lundaprofessorn” de 40 % som enligt den … Läs mer

Uncategorized 3

Tur med vädret

Fick på fakultetens ledningsråd i tisdags ta del av preliminär information rörande 2013 års budget. Fakultetens tilldelning för grundutbildning minskar med 4,3 miljoner och fakultetsanslaget (forskning och forskarutbildning) minskas med 5 miljoner genom omfördelning till andra fakulteter. Siffrorna kan jämföras med ökningen av utgifterna centralt (”Rektor”) som förväntas uppgå till drygt 10 miljoner.  Mycket omfördelningar på gång. Vad gäller Biologi … Läs mer

Uncategorized Kommentarer inaktiverade för Tur med vädret

”Jag vaknade och så var den dagen förstörd”

-sa Ronny Eriksson, pessimistkonsult i skojeribranschen. Antagligen vaknade han i Piteå och inte i Lund men annars så kändes det ungefär så att slå upp Sydsvenskan på lördagsmorgonen och ta del av Cecila Nebels initierade genomgång av turerna kring universitetets engagemang i Medicon Village, Miljoner för tomma lokaler. Lunds Universitets ledning har sedan några år också en fot eller två i … Läs mer

Uncategorized 3